PIKLAS OY:N ASIAKASREKISTERIÄ KOSKEVA JULKINEN TIETOSUOJASELOSTE


 1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Piklas Oy
Osoite: Leiviskäntie 2, 92930 PYHÄNTÄ

Puhelinnumero: 0207707375

Sähköpostiosoite: palaute@piklas.fi

 

 1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Erkki Tolvanen
Puhelinnumero: 0406624526

Sähköpostiosoite: erkki.tolvanen@piklas.fi

 

 1. Rekisterin nimi

Piklas Oy:n asiakasrekisteri

 

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään lakiin asiakassopimusten, -toimeksiantojen ja –tilausten toteuttamiseksi sekä asiakasviestinnän tarpeisiin.

 

Käsittelyn perusteena on kulloinkin vallitseva asiakassuhde sopimusten, tilausten tai toimeksiantojen pohjalta.

 

 1. Käsiteltävät henkilötiedot ja niiden säilytysajat

Asiakastiedot säilytetään pysyväisluontoisesti. Yhteyshenkilö voidaan muuttaa tai poistaa.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Julkiset rekisterit, rekisteröitävät henkilöt itse.

 

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia.

 

 1. Tietojen siirrot EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle

Tiedot siirretään EU/ETA-alueen ulkopuolelle taloushallinnon toteuttamista varten ja rekisterinpitäjällä on voimassa asianmukaiset tietosuoja-asetuksen edellyttämät henkilötietojen siirtoa koskevat sopimusehdot, joiden tarkoituksena on varmistaa yksityisyyden suojan toteutuminen.

 

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

 1. Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus saada tieto siitä, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin. Tietojen antamiseksi edellytetään, että pyyntö esitetään kirjallisesti ja tarvittaessa sen ohessa esitetään riittävät tiedot pyytäjän henkilöllisyyden varmistamiseksi. Pyyntö on osoitettava edellä kohdassa 2 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Tarkastuspyyntö on ilmainen kerran kalenterivuodessa ja muutoin pyynnöstä voidaan periä kohtuullinen korvaus (50 €+alv).

 

 1. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Rekisterinpitäjä voi myös oma-aloitteisesti korjata virheelliseksi havaitsemansa tiedon. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja sen ohessa esitetään tarvittaessa riittävät tiedot vaatimuksen tekijän henkilöllisyyden varmistamiseksi. Korjauspyyntö on osoitettava edellä kohdassa 2 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

 

 1. Oikeus vaatia tietojen poistamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan tiedon poistamista. Poistamista voivat rajoittaa lakisääteiset tai tekniset syyt säilyttää tietoa. Pyyntö on tehtävä kirjallisesti ja sen ohessa esitetään tarvittaessa riittävät tiedot vaatimuksen tekijän henkilöllisyyden varmistamiseksi. Pyyntö on osoitettava edellä kohdassa 2 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.